W jakim kraju możesz zostać opodatkowany?

Na szczeblu UE nie istnieją żadne przepisy określające sposób opodatkowania dochodów obywateli UE mieszkających, pracujących lub odwiedzających inne kraje.

Jednak ogólnie rzecz biorąc, kraj, w którym mieszkasz do celów podatkowych, może opodatkować wszystkie Twoje zarobione lub niezrealizowane dochody w dowolnej części świata. Są to pensje, emerytury, świadczenia, dochody z majątku lub innego źródła lub zyski kapitałowe ze sprzedaży nieruchomości uzyskane w dowolnym kraju na świecie.

Kraje UE regularnie wymieniają informacje o podatku dochodowym, aby zapewnić, że podatnicy wypełniają swoje obowiązki oraz zwalczać oszustwa podatkowe i uchylanie się od opodatkowania. Skontaktuj się z lokalnym urzędem skarbowym w sprawie podatków od nieruchomości, podatków lokalnych, podatków od darowizn lub spadków

Każdy kraj ma własną definicję miejsca zamieszkania do celów podatkowych, jednak:

 • Twoje miejsce zamieszkania będzie generalnie brane pod uwagę do celów podatkowych w kraju, w którym spędzasz więcej niż 6 miesięcy w roku ;
 • zazwyczaj pozostajesz rezydentem swojego kraju do celów podatkowych, jeśli spędzasz mniej niż 6 miesięcy w roku w innym kraju UE .
 • Stawki podatkowe dla różnych krajów UE, dane kontaktowe do administracji podatkowych oraz definicje rezydencji dla celów podatkowych można znaleźć stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stawki_podatkowe_w_Europie

Biuro Podatkowe Tarnowskie Góry


Biuro Rachunkowe Tarnowskie Góry

biuro rachunkowe Tarnowskie Góry
biuro rachunkowe Tarnowskie Góry

Biuro Rachunkowe ATU Lilla Król

Wolności 191
41-800 Zabrze
NIP: 6481256896

email: [email protected]

Biuro Rachunkowe wykonuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie KPiR,
 • audyt podatkowy,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych wraz z dostarczaniem ich do urzędu skarbowego (najchętniej drogą elektroniczną),
 • sporządzanie deklaracji ZUS, elektroniczna wysyłka deklaracji,
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
 • doradztwo podatkowe,
 • postępowanie podatkowe,
 • obsługa księgowa firm,
 • usługi rachunkowe Zabrze,
 • księgowość uproszczona Zabrze,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych.
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych.
 • wsparcie oraz pomoc księgowej podczas kontroli prowadzonych przez dowolne uprawnione do tego instytucje,
 • pomoc księgowej przy tworzeniu planu kont w firmach i instytucjach,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • pełna księgowość dla spółki,
 • doradztwo rachunkowe,
 • pomoc księgowej Zabrze,
 • księgowa Zabrze,
 • biuro finansowe Zabrze,
 • finanse i rachunkowość,
 • audyt podatkowy Zabrze,
 • doradztwo księgowe Zabrze,
 • profesjonalne biura finansowe,

Podwójna rezydencja

W niektórych przypadkach dwa kraje mogą jednocześnie brać pod uwagę Twoje miejsce zamieszkania do celów podatkowych i oba mogą wymagać od Ciebie płacenia podatków od wszystkich dochodów uzyskanych w dowolnym kraju na świecie. Na szczęście w wielu krajach obowiązują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania , które zazwyczaj zawierają przepisy określające, który z dwóch krajów może uznać Cię za rezydenta do celów podatkowych.

Jeśli umowa podatkowa nie pomoże Ci znaleźć rozwiązania lub Twoja sytuacja jest szczególnie trudna, skontaktuj się z administracją podatkową jednej lub obu stron i poproś o wyjaśnienie Twojej sytuacji.

Pracownicy delegowani i poszukujący pracy

W niektórych przypadkach, np. jeśli jesteś pracownikiem tymczasowym za granicą lub szukasz pracy za granicą , Twój kraj zamieszkania może być uwzględniony dla celów podatkowych, więc będziesz tam opodatkowany, nawet jeśli przebywasz za granicą dłużej niż 6 miesięcy. Może się tak zdarzyć, jeśli nadal masz stałe miejsce zamieszkania w swoim kraju i silniejsze więzi osobiste i ekonomiczne. Skontaktuj się z administratorem podatkowym, aby dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują w Twoim przypadku.

W takim przypadku kraj przyjmujący również może Cię opodatkować, na przykład pracodawca może potrącać podatki z Twojego wynagrodzenia, gdy je płacisz.

Ponadto, niezależnie od tego, czy nadal jesteś rezydentem swojego kraju, kraj ten może tam opodatkować Twoje dochody (na przykład z majątku).

W takich przypadkach miej świadomość, że istnieją sposoby na uniknięcie podwójnego opodatkowania i upewnij się, że Twój dochód nie jest opodatkowany dwukrotnie, jeśli tak nie jest .

Fałszywa rezydencja dla celów podatkowych

Na mocy niektórych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania kraj, w którym uzyskujesz wszystkie lub prawie wszystkie swoje dochody, uwzględnia Twoje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, nawet jeśli w nim nie mieszkasz. Niektóre kraje przyznają ten fałszywy status rezydencji do celów podatkowych rezydentom przygranicznym pracującym za granicą .

Zgodnie z przepisami UE każdy kraj nadal ma pewną swobodę decydowania o tym, jaki procent twoich dochodów jest „prawie całkowitym” dochodem, czy nie, będzie on zobowiązany do zapewnienia ci takich samych korzyści i ulg podatkowych, jak jego stali mieszkańcy.

Oczywiście, jeśli otrzymujesz wszystkie świadczenia dostępne dla mieszkańców kraju, w którym pracujesz, nie możesz oczekiwać, że otrzymasz wszystkie świadczenia i świadczenia zapewnione mieszkańcom kraju, w którym mieszkasz. Pamiętaj, że administratorzy podatkowi komunikują się ze sobą i zapewnią, że nie otrzymasz zasiłków i zasiłków dwa razy.

Równe traktowanie

Zgodnie z przepisami UE, niezależnie od tego, który kraj UE jest uważany za Twoje miejsce zamieszkania do celów podatkowych, powinieneś być opodatkowany w taki sam sposób jak obywatele tego kraju na tych samych warunkach. Na przykład w kraju, w którym mieszkasz do celów podatkowych lub w którym uzyskujesz całość lub większość swoich dochodów, powinieneś mieć prawo do:

 • do wszystkich świadczeń rodzinnych i odliczeń podatkowych z tytułu kosztów opieki nad dzieckiem, nawet jeśli koszty zostały poniesione w innym kraju UE,
 • wszelkie możliwe odliczenia od podatku z tytułu odsetek od kredytu hipotecznego, nawet za mieszkanie, które posiadasz w innym kraju UE,
 • złożyć wspólne zeznanie podatkowe ze współmałżonkiem, jeśli jest to możliwe w tym kraju.

Jeśli czujesz się dyskryminowany , możesz poprosić o indywidualną poradę.

Oceń:

Autor: Marzena Tomanek