Kiedy należy oczyścić szambo?

Nie ma jednej odpowiedzi, która byłaby ważna we wszystkich przypadkach i sytuacjach: częstotliwość czyszczenia zależy od kilku czynników, w szczególności:

rodzaj obiektów wykorzystywanych do zbierania odpadów,
liczba osób mieszkających w domu,
rodzaj i średnia ilość przepływających ścieków przez klapa zwrotna.
Zwykle zaleca się okresowe czyszczenie szamba co najmniej raz w roku: jest to minimalny okres zapewniający ich utrzymanie w dobrym stanie. Coroczna interwencja może być jednak wystarczająca tylko wtedy, gdy zwrócisz uwagę, aby nie wprowadzać ciał obcych lub odpadów innego rodzaju (absorbenty, xxxx), które mogłyby pogorszyć zrzuty: nie należy zapominać, że te zakłady są zwykle zaprojektowane do przechowywania tylko płyny pochodzące ze zlewów, pryszniców i toalet, dlatego ważne jest, aby zawsze kontrolować poziom płynów, unikając przeciążeń.

Jak wyczyścić szambo?

Czyszczenie szamba to operacja, która wymaga specjalnego sprzętu i narzędzi oraz określonych umiejętności: nie możesz tego zrobić sam, szczególnie ze względu na bezpieczeństwo!

Konieczne jest skontaktowanie się z wyspecjalizowanymi firmami, które w pierwszej kolejności zajmą się odsysaniem, a następnie przedmuchiwaniem:

szambo jest opróżniane ze ścieków i osadów przez rurę ssącą
pojemnik jest czyszczony za pomocą pomp wysokociśnieniowych i/lub myjek wysokociśnieniowych, które zatrzymują rury odpływowe
cały system zbierania jest dezynfekowany
po opróżnieniu szamba odpady są usuwane w odpowiedni sposób i zgodnie z obowiązującymi przepisami w odpowiednich miejscach składowania
toilet geea3dfae4 1920 Wywóz szamba - Śląsk

tel:600 330 011

tel:500 208 999

Główne systemy oczyszczania ścieków w przeszłości

W przeszłości, gdy nie znano nowoczesnych technik oczyszczania wykorzystujących procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, ścieki oczyszczano w znacznie prostszy i mniej efektywny sposób. Głównymi systemami, nadal używanymi do dziś, gdzie nie ma połączenia z kanalizacją lub oczyszczaczem, są szambo, szambo i zbiornik Imhoffa.

dare g4bdd48199 1920 Wywóz szamba - Śląsk

W przeszłości, przed wynalezieniem nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków, stosowano wiele różnych metod, które były mniej skuteczne i bardziej szkodliwe dla środowiska.

Jednym z najstarszych sposobów oczyszczania ścieków było ich bezpośrednie odprowadzenie do rzek i jezior, co niestety powodowało ich zanieczyszczenie i degradację ekosystemów wodnych. Inną metodą było ich wykorzystanie w rolnictwie jako nawóz, jednakże w ten sposób również wprowadzano do gleby szkodliwe substancje, co skutkowało zanieczyszczeniem wód gruntowych.

W późniejszych latach, wraz z rozwojem technologii, pojawiły się bardziej zaawansowane metody oczyszczania ścieków. Jednym z nich był proces mechaniczno-biologiczny, polegający na rozdzieleniu zawiesiny z cieczą oraz oczyszczeniu wody poprzez jej przepuszczanie przez biofiltry. W kolejnych latach pojawiły się także nowoczesne technologie takie jak oczyszczanie membranowe, oczyszczanie metodą MBR, a także oczyszczanie UV.

Obecnie najczęściej stosowaną metodą oczyszczania ścieków jest proces biologiczny z wykorzystaniem osadu czynnego, czyli popularne oczyszczanie ścieków metodą „beztlenową” oraz oczyszczanie w technologii „wysokosprawnej”. Są to skuteczne, bezpieczne dla środowiska i ekonomiczne metody, które pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości wody oczyszczonej, spełniającej normy jakościowe i normy prawne.

Wciąż jednak pozostaje wyzwanie w zakresie oczyszczania ścieków związanych z rosnącą liczbą ludności i ich rosnącymi potrzebami, co wymaga ciągłego doskonalenia technologii oczyszczania ścieków i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

Budowa oczyszczalni ścieków w czasach obecnych

W dzisiejszych czasach budowa oczyszczalni ścieków zwykle rozpoczyna się od analizy potrzeb i określenia zakresu zamówienia, która uwzględnia m.in. ilość i rodzaj odprowadzanego ścieku, wymagania jakościowe i ilościowe na wodę oczyszczoną, a także specyficzne wymagania lokalne, takie jak przepisy prawa wodnego.

Następnie wybierana jest technologia oczyszczania, która będzie odpowiadać wymaganiom stawianym przed oczyszczalnią oraz lokalnym uwarunkowaniom, takim jak dostępność wody, energii elektrycznej i paliwa. Zazwyczaj wybiera się technologie oczyszczania biologicznego, takie jak oczyszczanie osadem czynnym lub oczyszczanie metodą MBR.

Kolejnym etapem jest projektowanie oczyszczalni, w tym opracowanie szczegółowego projektu architektonicznego, inżynierskiego i technologicznego, a także sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczyna się właściwa budowa oczyszczalni ścieków, która zwykle obejmuje prace związane z budową basenów oczyszczalni, rurociągów, pompowni, instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania, a także budową budynków administracyjnych, magazynów i innych obiektów.

Po zakończeniu budowy oczyszczalni przystępuje się do testów i próbnych uruchomień, które pozwalają na sprawdzenie poprawności działania instalacji oraz dostosowanie parametrów oczyszczania do wymagań stawianych przed oczyszczalnią.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próbnych uruchomień oczyszczalnia ścieków jest oddawana do użytku, a jej właściciel zobowiązany jest do regularnych przeglądów, konserwacji i napraw, które zapewnią jej niezawodne działanie przez cały okres eksploatacji.

Główny dostawca elementów oczyszczalni ścieków w Polsce

Firma Navotech z Zabrza na Śląsku to jeden z głównych dostawców elementów budowy oczyszczalni ścieków w Polsce. Firma działa na rynku od ponad 20 lat i specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i montażu zaawansowanych systemów oczyszczania ścieków.

Navotech oferuje szeroki zakres produktów i usług, w tym:

  • zbiorniki na szambo i oczyszczalnie przydomowe,
  • oczyszczalnie ścieków dla gmin, miast i przedsiębiorstw przemysłowych,
  • systemy odwadniania osadów i zagospodarowania osadów,
  • automatykę i sterowanie oczyszczalniami,
  • doradztwo techniczne i projektowanie.

Firma posiada własne zaplecze produkcyjne, które pozwala na kompleksowe wykonanie zamówienia od projektu po montaż, a także własny zespół projektantów, technologów i specjalistów ds. automatyzacji i sterowania.

Navotech oferuje rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów, a także zapewnia profesjonalną obsługę, wsparcie techniczne i serwis posprzedażowy. Dzięki temu firma cieszy się uznaniem na rynku i zyskała sobie zaufanie wielu klientów na terenie całej Polski.

Oceń:

Autor: Marzena Tomanek