Usługi rozbiórkowe wykonujemy na terenie całego Śląska. Prace rozbiórkowe rozpoczynamy do tygodnia po podpisaniu umowy.

Wyburzamy budynki i indywidualne konstrukcje domów: dachy, ściany, stropy, fundamenty wraz z piwnicą. Rozbiórka budynków odbywa się za pomocą sprzętu wyburzeniowego. Złom budowlany wywozimy wywrotkami lub kruszymy (kruszymy, przesiewamy) na placu budowy. Posiadamy własne kruszarki do gruzu oraz przesiewacze do gruzu. Oferujemy także usługę wynajem kruszarki do gruzu, wynajem przesiewacza mobilnego do gruzu.

 • Demontaż przemysłowy
 • Demontaż budynków fabrycznych
 • Demontaż sklepów
 • Demontaż maszyn i zespołów
 • Demontaż budynków przemysłowych
 • Demontaż budynków z bloków piankowych
 • Demontaż znaku drogowego
 • Demontaż rur i wież
 • Demontaż wieży ciśnień
 • Demontaż komina
 • Demontaż wieży murowanej
 • Tymczasowe urządzenie drogowe.
 • załadunek i rozładunek materiałów sypkich oraz na paletach
 • kruszarki do gruzu wynajem
 • wynajem kruszarki do gruzu
 • wynajem przesiewacza mobilnego
 • przesiewacz do ziemi wynajem
 • kruszarki wynajem
 • przesiewacz bębnowy wynajem
 • przesiewacz mobilny wynajem
 • wynajem przesiewacza
 • wynajem przesiewacza mobilnego
 • wynajem przesiewacza do gruzu
 • wynajem przesiewacza do ziemi
 • wynajem przesiewacza do węgla
 • wynajem koparki Gliwice
 • wyburzenia
 • wyburzenie
 • rozbiórki budynków
 • koszt wyburzenia domu
 • pozwolenie na rozbiórkę
 • ile kosztuje wyburzenie domu
 • rozbiórka budynku gospodarczego
 • częściowe wyburzenie ściany nośnej
 • wyburzenie budynków
 • wyburzenie ściany nośnej
 • wyburzenia budynków
 • koszt rozbiórki domu

Profesjonalne wyburzanie budynków

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami budowlano-technicznymi rozbiórka budynku, podobnie jak budowa, jest jednym z rodzajów budownictwa. Celem tego procesu jest prawidłowy i całkowity demontaż całego budynku, w tym jego poszczególnych konstrukcji. Osoby, które potrzebują usługi wyburzania budynków, powinny wiedzieć, że budynek jest uważany za zburzony tylko wtedy, gdy wszystkie jego konstrukcje zostały rozebrane (z wyjątkiem tych, które pozostają głębiej niż 0,5 m poniżej gruntu). A jeśli rozbiórka części budynku jest wykonywana podczas przebudowy lub remontu budynku, nie jest to uważane za rozbiórkę budynku.

kruszarka do gruzu
kruszarka do gruzu

Prace rozbiórkowe reguluje również Ustawa, która przewiduje przypadki, w których budynek może lub musi zostać rozebrany:

 • Ze względu na indywidualne potrzeby i decyzje właściciela budynku.
 • Ze względu na decyzję zagospodarowania przestrzennego lub rady gminy, tj. gdy konieczna jest rozbiórka budynku, jak wynika z dokumentów planistycznych.
 • Ze względu na wygaśnięcie czasowego użytkowania budynku.
 • Ze względu na naturalne fizyczne lub moralne zużycie budynków, tj. gdy budynek (lub jego część) jest fizycznie zużyty i zagraża ludziom i środowisku oraz gdy pojawiających się zagrożeń (zagrożeń) nie można wyeliminować w określonym czasie przez jednostki administracji publicznej.
 • Za samowolnie (i nielegalnie) wybudowany lub wybudowany budynek bez pozwolenia.
 • Chociaż są to główne przypadki, w których budynek musi zostać wyburzony, mogą istnieć inne przyczyny, takie jak konieczność oczyszczenia ( opróżnienia ) działki na inne cele, zmiany gospodarcze lub społeczne, takie jak orzeczenie sądu i inne przypadkach przewidzianych przez prawo.

Firma wyburza i rozbiera zarówno budynki, jak i ich poszczególne konstrukcje domów tj. dach, ściany, stropy, fundamenty wraz z piwnicą. Rozbiórkę budynków można również przeprowadzić przy użyciu specjalnych technik wyburzeniowych. A po rozbiórce budynku, złom budowlany, pozostałe odpady budowlane wywozimy wywrotkami lub kruszymy (posiadamy własne przesiewacze, kruszarki).

przesiewacz do gruzu
przesiewacz do gruzu

Rozbiórka budynków zgodnie z wymaganiami technicznymi

Świadcząc usługi rozbiórki budynków, zawsze przestrzegamy minimalnych wymagań dotyczących rozbiórki budynków i prowadzimy prace etapami:

 • Przygotowujemy budynek do rozbiórki (załatwiamy całą niezbędną dokumentację, w razie potrzeby uzyskujemy pozwolenia na prace rozbiórkowe itp.).
 • Odłączanie zewnętrznych sieci inżynieryjnych
 • Ustalamy i w razie potrzeby informujemy klienta o kolejności (zaawansowaniu) prac rozbiórkowych.
 • Przewidujemy najbardziej odpowiednią metodę prac rozbiórkowych i w razie potrzeby dobieramy sprzęt lub mechanizmy potrzebne do prac rozbiórkowych.
 • Tniemy, szlifujemy, rozdrabniamy lub dzielimy istniejące konstrukcje, niektóre części budynku.
 • Aranżujemy teren i zdemontowane konstrukcje budynków lub niektórych z nich
 • Wywozimy odpady budowlane do utylizacji.
wyburzenia i rozbiórki budynków
wyburzenia i rozbiórki budynków

Na pierwszy rzut oka wyburzanie budynków może wydawać się prostą i nieskomplikowaną pracą. W rzeczywistości jest ograniczony wieloma wymaganiami, prawami lub przepisami. Oznacza to, że przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy odpowiednio przygotować niezbędną dokumentację z uwzględnieniem kategorii obiektu (konstrukcja specjalna, konstrukcja niespecjalna, konstrukcja prosta grupy II, konstrukcja prosta grupy I). Na przykład rozbiórka budynku specjalnego przeznaczenia wymaga projektu rozbiórki, rozbiórka niespecyficznego budynku wymaga opisu rozbiórki, a rozbiórka prostego budynku wymaga uproszczonego opisu rozbiórki. Po sporządzeniu projektu rozbiórki obiektu inżynierskiego lub opisów rozbiórki, dla których wymagania określone są w Przepisach Techniczno-Budowlanych STR 1.05.06:2010 „Projekt konstrukcji”,

Firma zajmuje się całością prac do samego końca – od ułożenia dokumentów, profesjonalnej rozbiórki budynku, po uporządkowany plac budowy i odpowiednio zniszczone (utylizowane) odpady budowlane.

Oceń:

Autor: Marzena Tomanek